NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
13 september 2017 Samenwerken aan beroepsonderwijs

Samenwerken aan beroepsonderwijs

De afgelopen tijd zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in het vmbo en mbo. Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo zijn deze opleidingen nog beter op elkaar afgestemd. In deze uitgave wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de VO-raad in opdracht van het Ministerie van OCW.

Download >
15-3-2017 Waarden van groen onderwijs

Waarden van groen onderwijs

Deze publicatie belicht de unieke waarden van het groene onderwijs: deze worden niet alleen gevormd door systeemkenmerken. Juist de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij is van belang. In deze uitgave wordt dit door korte interviews belicht en worden ze samengevat.

Download >
Januari 2017 Didactief special - 10 jaar Groen Lyceum

Didactief special - 10 jaar Groen Lyceum

Het Groene Lyceum, een onderwijsconcept voor praktijkgerichte leerlingen met een havo werk- en denkniveau, zag in 2007 het levenslicht. Gedurende vijf jaar met de mogelijkheid tot verbreding en/of verdieping in het zesde jaar, volgen leerlingen naast algemene vakken op havo-niveau, ook beroepsgerichte vakken. Wie zijn deze leerlingen? Waar komen ze terecht? En: wat vraagt ‘hoger’ praktisch onderwijs aan competenties en vaardigheden van docenten?

Download >
26 oktober 2016 Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

In 2016 ondertekenden alle groene onderwijsinstellingen (AOC's, HO en WUR), het groene bedrijfsleven en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de 'Ontwikkelagenda Onderwijs'. Hierin staan afspraken tussen de drie partijen. Zij gaan ervoor zorgen dat de leerlingen en studenten nog beter zijn voorbereid op de internationaal veranderende markt en er volop ruimte gegeven kan worden aan innovaties. Ook zijn er afspraken gemaakt voor meer kennisuitwisseling.

Download >
17 mei 2016 Parels van de samenwerking 2016

Parels van de samenwerking 2016

AOC’s hebben hun blik naar buiten gericht en werken veel samen; met branches, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en andere kennisinstituten. AOC’s werken ook samen met elkaar: aan onderwijsconcepten, lesmateriaal en examens, door kennisuitwisseling en door het gezamenlijk gebruik van lesfaciliteiten en outillages. Het is niet altijd zichtbaar wat we doen. Om toch een indruk te krijgen van de veelvormigheid en intensiteit van de vele samenwerkingsverbanden die er zijn, hebben wij deze brochure gemaakt.

Download >
19 oktober 2015 Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan van de gezamenlijke AOC's en scholengemeenschappen met een groene afdeling. "Wij leiden den mensen op die de toekomst groen kleuren".

Download >
24 september 2015 Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Infographic van het Sectorplan, de ambities van de scholen in beeld.

Download >
09 juli 2015 De parels van Voorop in de Vergroening

De parels van Voorop in de Vergroening

Als afronding van het project Voorop in de Vergroening is een interactieve PDF gemaakt, waarin alle scholen hun beste vergroeningsprojecten presenteren.

Download >
09 juli 2015 De evolutie van het groene onderwijs

De evolutie van het groene onderwijs

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de AOC's en AOC Raad is een animatiefilm gemaakt (op de homepage). Hiervan is een infograpic gemaakt voor het Vakblad Groen Onderwijs.

Download >
29 november 2013 Samenwerken voor een groene economie

Samenwerken voor een groene economie

AOC’s maken werk van de groene economie. Bij het opleiden voor de toekomst werken wij graag actief samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties. In december 2013 brachten de scholen de samenwerkingsverbanden in kaart. Een actueel overzicht vindt u op de themapagina 'Samenwerking bedrijfsleven'.

Download >
17 december 2013 Servicedocument Technologieroute

Servicedocument Technologieroute

Stappenplan voor een arbeidsmarktanalyse voor deelname aan de experimenten voor de technologieroute. Door AOC Raad en Aequor. Versie 2014-2015.

Download >
29 oktober 2013 Flyer 'Samen werken aan sterk vmbo-groen'

Flyer 'Samen werken aan sterk vmbo-groen'

Flyer over de set leerinstrumenten die de AOC Raad samen met het Ontwikkelcentrum realiseerde. Welke middelen zijn het en hoe kunt u ze inzetten?

Download >
14 oktober 2013 Doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo

Doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo

Relevante factoren en sturingsmogelijkheden. Gebaseerd op het gelijknamige onderzoek van Niek van den Berg.

Download >
05 maart 2013 Eindrapport LOB Doorstroompilots

Eindrapport LOB Doorstroompilots

Publicatie van de VO-raad en de AOC Raad over de successen en aanknopingspunten voor betere loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB).

Download >
05 juni 2012 Diversiteit en internationalisering, een potentiële symbiose

Diversiteit en internationalisering, een potentiële symbiose

Servicedocument van de AOC Raad, dat is gepubliceerd in samenwerking met Kies Kleur in Groen. Het document is een hulpmiddel voor AOC’s, die internationalisering effectief willen inzetten in hun diversiteitbeleid en omgekeerd.

Download >
29 mei 2012 Aquap Attractive Placements Abroad

Aquap Attractive Placements Abroad

Brochure van Aquap over 'Greenplacement', een project dat het vinden van een groene stage in het buitenland stimuleert.

Download >
03 februari 2012 Voorop in de Vergroening

Voorop in de Vergroening

Het projectplan van Voorop in de Vergroening. De AOC’s willen in 2015 door samenleving, overheid en bedrijfsleven herkend en erkend worden als dé opleidingscentra voor ondernemend en innovatief groen.

Download >
21 januari 2011 Voorop in de vergroening

Voorop in de vergroening

De film voorop in de vergroening, getoond op de bijeenkomst van 25 november 2010 in pakhuis de Zwijger, Amsterdam. De film is zowel in zijn geheel te bekijken, als per hoofdstuk.

Download >
10 september 2009 Groene Urgentie - Het Manifest

Groene Urgentie - Het Manifest

Het manifest voor de Groene Urgentie, ondertekend door Ministerie van LNV, AOC Raad en Aequor.

Download >
10 september 2009 Verhogen, verdiepen, verbreden en verlagen

Verhogen, verdiepen, verbreden en verlagen

De kansen voor het groene onderwijs in beeld. Door Tom Bade. Geschreven voor de manifestatie Groene Urgentie op 9-9-'09.

Download >
01 september 2009 Servicedocument Leren, Loopbaan & Burgerschap

Servicedocument Leren, Loopbaan & Burgerschap

Beschrijving van de kwalificatieeisen op het gebied van leer-, loopbaan- en burgerschapscompetenties van studenten in het mbo.

Download >
01 september 2009 Overzicht streefnormen Leren, Loopbaan & Burgerschap- overzicht streefnormen

Overzicht streefnormen Leren, Loopbaan & Burgerschap- overzicht streefnormen

Digitale versie van de Streefnormen LL&B per niveau, horend bij het Servicedocument.

Download >
26 mei 2009 De maatschappelijke stage - voorbeelden, keuzes en kansen in het vmbo-groen

De maatschappelijke stage - voorbeelden, keuzes en kansen in het vmbo-groen

Tweede uitgave van een boekje met praktijkvoorbeelden van maatschappelijke stages bij de groene vmbo''s.

Download >
15 september 2007 Maatschappelijke stage in het groen

Maatschappelijke stage in het groen

Voorbeelden van maatschappelijke stages in het groene domein.

Download >