NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
AOC Raad 17 november 2017 Drie nieuwe groene Skills wedstrijden

Drie nieuwe groene Skills wedstrijden

Dit jaar worden er drie nieuwe finales voor groene beroepenwedstrijden georganiseerd. De voorbereidingen voor Skills The Finals zijn in volle gang. Mbo-studenten gaan dit jaar ook de strijd aan om de beste dierverzorger, medewerker paardensport en -houder...

Lees meer >
Dit is MBO 15 november 2017 Student Clusius in de finale van Landelijke Ambassadeur mbo 2017

Student Clusius in de finale van Landelijke Ambassadeur mbo 2017

De stembussen zijn gesloten! Dit is mbo heeft op haar website de namen van tien studenten onthuld die in de finale van het Ambassadeursgala staan. Onder hen één ‘groene’ finalist: Sil de Weerd van het Clusius College. Zij maken kans om 23 november op de D...

Lees meer >
AOC Raad 14 november 2017 Scalda neemt Zeeuwse mbo-groen opleidingen over van Edudelta

Scalda neemt Zeeuwse mbo-groen opleidingen over van Edudelta

Scalda en de Edudelta Onderwijsgroep hebben de intentie ondertekend, dat Scalda per 1 augustus 2018 de realisatie van het ‘groene’ mbo-onderwijs in Zeeland (Goes) overneemt. Eerder werd al duidelijk dat de onderwijsactiviteiten (vmbo & mbo) van de vestigi...

Lees meer >
AOC Raad 13 november 2017 Hechte samenwerking groen bedrijfsleven geformaliseerd

Hechte samenwerking groen bedrijfsleven geformaliseerd

Afgelopen donderdag tekenden alle werkgeverspartijen uit de groene sector een convenant om duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de ‘onderstructuur groen’. Hiermee formaliseerden zij gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijf...

Lees meer >
Dagblad Van Het Noorden 13 november 2017 Nieuwbouw scholengemeenschap Terra niet op Mensenpark

Nieuwbouw scholengemeenschap Terra niet op Mensenpark

Terra krijgt definitief geen schoolgebouw in de oude Emmer dierentuin in het centrum van Emmen. Het onderzoek hiertoe is door wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) beëindigd. De gemeente Emmen kocht de locatie van het oude dierenpark ooit aan voor 65 miljo...

Lees meer >
Noordhollands Dagblad 13 november 2017 Groene vlag voor Clusius College

Groene vlag voor Clusius College

Als eerste school in West-Friesland heeft het Clusius College Hoorn de groene vlag in de wacht gesleept. Leerlingen en docenten hebben het prestigieuze drapeau met veel ceremonieel in ontvangst genomen en inmiddels een ereplaats gegeven in de school op De...

Lees meer >
Groen Kennisnet 06 november 2017 Groen Kennisnet ontsluit kennis groene hogescholen

Groen Kennisnet ontsluit kennis groene hogescholen

Informatie over en kennis van de lectoraten in het groene hbo en scripties van studenten zullen binnenkort te vinden zijn op Groen Kennisnet. Dat hebben de vier groene hogescholen en Groen Kennisnet met elkaar afgesproken. Hiermee willen de groene hbo-ins...

Lees meer >
Boerderij.nl 03 november 2017 Hoe het groene onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

Hoe het groene onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

De vier coalitiepartijen hebben besloten het groene onderwijs los te weken van het oude ministerie van Economische Zaken en onder te brengen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar als het gaat over de precieze uitwerking daarvan, is...

Lees meer >
AOC Raad 31 oktober 2017 Bereikbaarheid AOC Raad en Bureau Erkenningen

Bereikbaarheid AOC Raad en Bureau Erkenningen

De (telefonische) bereikbaarheid van de AOC Raad en Bureau Erkenningen is gewijzigd. Het kantoor is vanaf heden een beperkt deel van de dag bemand. Komt u op bezoek, lees dan even de informatie over het liftgebruik en de aangepaste route in verband met de...

Lees meer >
MBO-Today 30 oktober 2017 Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Volgens het Regeerakkoord wordt het groene onderwijs overgeheveld van het ministerie van Landbouw naar dat van Onderwijs. Beide vormen van onderwijs worden voortaan gelijk bekostigd. Per saldo heeft dat een klein negatief effect op het ‘reguliere’ onderwi...

Lees meer >
SCHOOLDOMEIN 28 oktober 2017 Nieuw schoolgebouw voor Wellant: groen onderwijs met een stedelijke uitstraling

Nieuw schoolgebouw voor Wellant: groen onderwijs met een stedelijke uitstraling

Wellantcollege zette een CO2 neutraal gebouw met energielabel A+++++ neer in Utrecht. Een mooi verhaal over ambitieuze duurzame bouw in Schooldomein (magazine over scholenbouw). “Het groene onderwijs maakt een enorme ontwikkeling door richting thema’s al...

Lees meer >
GFactueel.nl 20 oktober 2017 Groei aantal vacatures in agri- en foodsector

Groei aantal vacatures in agri- en foodsector

Het aantal vacatures in de agri- en foodsector neemt toe. Dat is aantrekkelijk voor pas afgestudeerden. Zeker als je ook de nodige kennis over automatisering en dataverwerking meeneemt. Tegelijkertijd is het voor werkgevers een probleem om voldoende en ge...

Lees meer >
MBO-Today 19 oktober 2017 Groen licht voor fusie AOC Oost en Groene Welle

Groen licht voor fusie AOC Oost en Groene Welle

AOC Oost en de Groene Welle vormen vanaf komend jaar één school. Door de fusie hopen de groene scholen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Minister Kamp stemt in met de fusie. Volgens een zeer recent advies van de Commissie Macrodoelmatigheid m...

Lees meer >
Nieuwe Oogst.nu 17 oktober 2017 Nordwin College: Regioleren is een kluif, maar uitdagend'

Nordwin College: Regioleren is een kluif, maar uitdagend'

Nordwin College in Leeuwarden voerde drie jaar geleden het regioleren in. Bij regioleren gaan studenten in de tweede klas van het mbo dertig weken aan de slag met opdrachten van boeren en aanverwante bedrijven. Anders dan bij een stage staan samenwerken e...

Lees meer >
AOC Raad 10 oktober 2017 Regeerakkoord positief voor groen onderwijs

Regeerakkoord positief voor groen onderwijs

De AOC’s zijn blij met de heldere uitspraken in het regeerakkoord over de toekomst van het groen onderwijs. Het gelijktrekken van de bekostiging ten opzichte van het overig onderwijs stemt de scholen positief. De overgang van het beleidsterrein groen onde...

Lees meer >
MBO-Today 10 oktober 2017 Steeds meer studenten naar buitenland, groene sector loopt voorop

Steeds meer studenten naar buitenland, groene sector loopt voorop

Studenten uit de sector Voedsel, Groen en Gastvrijheid gaan het meest naar het buitenland. In die sector deed in 2015 5,8% van alle ingeschreven studenten (eerste tot laatste leerjaar) een buitenlandse stage. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Nuffic. ...

Lees meer >
Almere Deze Week 09 oktober 2017 Nieuwe vleugel Aeres MBO Almere geopend

Nieuwe vleugel Aeres MBO Almere geopend

Met het doorknippen van een enorme strik, heeft wethouder René Peeters vrijdag 6 oktober de nieuwe m(bo)- vleugel van Aeres MBO Almere officieel geopend. Aeres VMBO en Aeres MBO zijn de nieuwe namen voor Groenhorst. ...

Lees meer >
AOC Raad 06 oktober 2017 Wellantcollege en Aeres beëindigen verkenning bestuurlijke samenwerking

Wellantcollege en Aeres beëindigen verkenning bestuurlijke samenwerking

Wellantcollege en Aeres hebben na een zorgvuldige afweging besloten hun verkenning naar een bestuurlijke samenwerking te beëindigen. De verschillen in cultuur en besturing tussen beide organisaties blijken groter dan verwacht. Dit vormt een te groot risi...

Lees meer >
KNHS 30 september 2017 NPA kennisbijeenkomst voor hippische opleiders en aanbieders

NPA kennisbijeenkomst voor hippische opleiders en aanbieders

De Nederlandse Paarden Academie (NPA) organiseert op donderdag 12 oktober speciaal voor opleiders en aanbieders van hippische studies (publiek en privaat) een kennisbijeenkomst in het auditorium van de Aeres MBO in Barneveld. ...

Lees meer >
NU.nl 29 september 2017 Zorgen bij CDA over groen onderwijs in Zeeland

Zorgen bij CDA over groen onderwijs in Zeeland

Het CDA in Zeeland wil dat er gesprekken komen over de toekomst van het groene onderwijs in Zeeland. De partij heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de mededeling van de Edudelta Onderwijsgroep dat deze niet zelf...

Lees meer >
De Stentor 29 september 2017 Landstede MBO Raalte dreigde uit jas te groeien

Landstede MBO Raalte dreigde uit jas te groeien

Het aantal studenten op Landstede MBO Raalte groeit zo hard dat de school dreigde uit haar jas te knappen. Om die weer prettiger te laten aanvoelen, bouwt het onderwijsinstituut een tweede techniekhal. De werkzaamheden op het terrein aan de Zwolsestraat z...

Lees meer >
AOC Raad 27 september 2017 STEM op onze groene mbo ambassadeurs

STEM op onze groene mbo ambassadeurs

De Uitblinkersverkiezing is omgedoopt naar het Ambassadeursgala. Het principe is hetzelfde gebleven: alle deelnemende mbo-scholen kiezen jaarlijks hun eigen Ambassadeur die zij nomineren voor de landelijke verkiezing. Vorig jaar kwamen twee finalisten (de...

Lees meer >
Vastgoedjournaal 27 september 2017 Gloednieuw Nordwin College Leeuwarden opgeleverd

Gloednieuw Nordwin College Leeuwarden opgeleverd

Op 19 juni is de nieuwbouw van de entreezone en verbouwing van de afdeling Bloem & Design van MBO Life Sciences van Nordwin College in Leeuwarden opgeleverd. De uitbreiding en de verbouwde afdeling Bloem & Design zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar...

Lees meer >
LTO Nederland 20 september 2017 LTO Nederland over Rijksbegroting: helaas wordt het verschil in bekostiging met niet-groen onderwijs niet opgelost.

LTO Nederland over Rijksbegroting: helaas wordt het verschil in bekostiging met niet-groen onderwijs niet opgelost.

LTO kritisch over de gisteren gepresenteerde Rijksbegroting 2018. In de begroting van Economische Zaken is wel geld (6,2 miljoen euro) vrij gemaakt om de kosten voor het groeiend aantal studenten in het hoger agrarisch onderwijs en de universiteit te comp...

Lees meer >
BTG Voedsel, groen en Gastvrijheid (MBO Raad) 19 september 2017 Ledenvergadering btg VGG 3 november in het teken van toekomstige beroepen

Ledenvergadering btg VGG 3 november in het teken van toekomstige beroepen

De thematische ledenvergadering van de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (btg VGG) op 3 november staat geheel in het thema van beroepen van de toekomst. Aan de hand van ontwikkelingen en inzichten in de beroepen van morgen en overmorgen, d...

Lees meer >
RegioinBedrijf 18 september 2017 Krachtenbundeling KW1C en Helicon Opleidingen voor breder aanbod entreeopleidingen

Krachtenbundeling KW1C en Helicon Opleidingen voor breder aanbod entreeopleidingen

12 september jongstleden bundelden KW1C en Helicon hun krachten voor een breder aanbod van entreeopleidingen in de regio. Jeanette Noordijk en Gijs de Bont (lid College van Bestuur AOC Helicon Opleidingen) onderstreepten het belang van brede keuzemogelijk...

Lees meer >
Melanchton Businesschool 15 september 2017 Nieuw gebouw voor Melanchthon Business School

Nieuw gebouw voor Melanchthon Business School

Nieuw gebouw voor Melanchthon Business School Op 14 september 2017 opende Melanchthon Business School (MBS) het nieuwe schoolgebouw aan de Wilgenlei in Bleiswijk. Het gebouw van de MBS past goed in het Bleiswijkse landschap. Het is duurzaam, licht en c...

Lees meer >
AOC Raad 14 september 2017 Publicatie Samenwerken aan beroepsonderwijs

Publicatie Samenwerken aan beroepsonderwijs

Om vmbo en mbo goed met elkaar samen te kunnen werken, is het essentieel dat we dezelfde taal wordt gesproken. In een nieuwe publicatie wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. De uitgave is een in...

Lees meer >
AOC Raad 14 september 2017 Tweede aanvraagronde subsidie doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

Tweede aanvraagronde subsidie doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

Besturen van vmbo-vestigingen kunnen voor een periode van twee jaar subsidie aanvragen voor de uitvoering van doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo. De programma’s worden in samenwerking met het vervolgonderwijs vormgegeven. Dit betekent dat AOC’s i...

Lees meer >
AOC Raad 14 september 2017 Laatste kans gesubsidieerde bijscholing vmbo profiel groen

Laatste kans gesubsidieerde bijscholing vmbo profiel groen

De bijscholing vmbo is tot 1 jan 2018 gesubsidieerd. Maak daarom deze laatste maanden gebruik van het aanbod voor groene keuzevakken voor slechts 25 euro per cursusdag! Op de site is ook profieloverstijgende scholing beschikbaar, zoals aanbod rond schoole...

Lees meer >
Branchevereniging VHG 14 september 2017 Branchevereniging VHG reikt certificaten ‘excellente school - excellente leerbedrijven’ uit

Branchevereniging VHG reikt certificaten ‘excellente school - excellente leerbedrijven’ uit

Afgelopen dinsdag heeft Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, het certificaat uitgereikt aan een school die in haar ogen excellent samenwerkt met het groene bedrijfsleven. Het certificaat was voor het Wellantcollege in Houten. Ook de betrokk...

Lees meer >
AOC Raad 13 september 2017 Groen onderwijs sterker en meer relevant dan ooit

Groen onderwijs sterker en meer relevant dan ooit

Rien van Tilburg is sinds 1 juli voorzitter van de AOC Raad. Bij de start van het nieuwe schooljaar geeft hij zijn visie op de toekomst van AOC’s en groen onderwijs en de mogelijke overstap naar OCW: “Ik verwacht dat het aantal AOC’s de komende jaren teru...

Lees meer >
Edudelta & Lentiz 13 september 2017 Fusie Edudelta en Lentiz per 1 januari 2018

Fusie Edudelta en Lentiz per 1 januari 2018

Het College van Bestuur van Edudelta Onderwijsgroep en de Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep hebben in een intentieovereenkomst vastgelegd te willen komen tot een bestuurlijke fusie. De onderwijsactiviteiten van Edudelta College van de vestigingen...

Lees meer >
Dagblad De Limburger 13 september 2017 Onderzoek naar fusie Citaverde en Helicon

Onderzoek naar fusie Citaverde en Helicon

De onderwijsinstellingen Citaverde en Helicon gaan mogelijk fuseren. De twee aanbieders van groenonderwijs op vmbo en mbo-niveau zijn hiervoor een onderzoek gestart. ...

Lees meer >
AOC Raad 12 september 2017 Even voorstellen: Monique Houthuijzen

Even voorstellen: Monique Houthuijzen

Bureau Erkenningen heeft een nieuwe administratief medewerker: Monique Houthuijzen. Zij volgt Ina Lagendijk op, die vanaf 26 oktober van haar pensioen gaat genieten. Haar werktijden worden anders dan van Ina: vanaf 30 oktober is Bureau Erkenningen ’s morg...

Lees meer >
Provinciale Zeeuwse Courant 12 september 2017 Edudelta is te klein om te blijven bestaan en wordt opgesplitst

Edudelta is te klein om te blijven bestaan en wordt opgesplitst

De Edudelta Onderwijsgroep is te klein om zelfstandig te blijven bestaan. Alle scholen, waaronder het vmbo en de groene school in Goes, worden overgenomen door andere onderwijsinstellingen. ...

Lees meer >
Leren voor morgen 12 september 2017 Op zoek naar duurzame docent

Op zoek naar duurzame docent

Duurzaamheid in het onderwijs komt op! Dat hebben we te danken aan de inzet van docenten die zich op steeds grotere schaal inzetten voor duurzaam onderwijs. Deze ‘duurzame docenten’ zetten we graag in het zonnetje! Wat verstaan wij onder duurzaamheid: ‘Go...

Lees meer >
AOC Raad 06 september 2017 AOC's krijgen geen gelijk van rechter

AOC's krijgen geen gelijk van rechter

De rechtbank heeft de beroepen van de AOC's inzake de bekostiging van het mbo-groen ongegrond verklaard. Er wordt erkend dat er sprake is van onderbekostiging van AOC’s ten opzichte van ROC’s, maar de rechter kan de bezuiniging niet repareren. Toekenning ...

Lees meer >
Lentiz 04 september 2017 Lentiz 15 jaar!

Lentiz 15 jaar!

Lentiz onderwijsgroep bestaat 15 jaar. De scholengroep met scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord, Midden-Delfland en Westland startte 15 jaar geleden. ...

Lees meer >
AOC Raad 29 augustus 2017 Groenhorst heet nu Aeres VMBO en Aeres MBO

Groenhorst heet nu Aeres VMBO en Aeres MBO

Vanaf augustus 2017 hebben de 11 scholen van AOC Groenhorst een nieuwe naam: Aeres VMBO en Aeres MBO. De reden voor de naamswijziging is een logische stap. ...

Lees meer >
Across 25 augustus 2017 ACROSS Green your skills!

ACROSS Green your skills!

Welke groene transversalen competenties zijn vooral nodig om in de nieuwe groene economie te kunnen functioneren? Welke zijn al voldoende aanwezig, welke ontbreken nog en hoe kunnen mensen gericht getraind worden om eventuele “gaps” op te vullen? Dit w...

Lees meer >

 

Ga naar het nieuwsarchief